Velikost písma:

Název projektu: POSTŘEKOV - ZMĚNA UŽÍVÁNÍ ČÁSTI OBJEKTU PRODEJNY NA TŘI SOCIÁLNÍ BYTOVÉ JEDNOTKY je spolufinancován Evropskou unií.

Reg. č.: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_104/0009075
Celková výše podpory: 5 212 545,39 Kč

Cílem projektu je zřízení třech sociálních bytů pro jedenáct osob v bytové nouzi. Díky tomu bude poskytnuto bydlení v přijatelných nákladech na nájemné osobám, které aktuálně nemají vlastní bydlení a ani si jej dlouhodobě nemohou dovolit. Objekt s č.p. 179 v obci Postřekov určený pro sociální bydlení je umístěn v samém jádru obce. Součástí objektu je prodejna smíšeného zboží a v řeznictví v prvním podlaží, sociální byty budou umístěny ve druhém podlaží.
Předkládaný projekt je též v souladu s Komunitním plánováním sociálních služeb na Domažlicku, prioritní oblast služby pro osoby ohrožené sociálním vyloučením, děti a mládež a rodiny, priorita 3 Podpora řešení problematiky osob v bytové nouzi na Domažlicku. "V regionu je problematické pro lidi v bytové nouzi získat bydlení. Komerční nájmy v Domažlicích jsou drahé, běžné bydlení je tak nedostupné pro nízkopříjmové občany, rodiny s dětmi, pro lidi s psychiatrickým onemocněním a také pro některé skupiny osob z důvodu diskriminace. Lidé se tak točí v kruhu krizového bydlení i mezi různými městy či žijí v nevyhovujících bytových podmínkách. Narůstá také počet seniorů s exekucemi či s minimálními příjmy. Bez možnosti dostupného bydlení pro lidi v bytové nouzi a zajištění případných potřebných služeb napomáhajících udržení bydlení situace nemá řešení."

Výsledkem projektu je zřízení třech sociálních bytů. V důsledku projektu je očekávána změna v možnosti poskytování sociálního bydlení a zlepšení situace osob v bytové nouzi.

EU MMR banner

 

Název projektu: Pořízení elektromobilu pro obec Postřekov, okres Domažlice

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. Rozhodnutí č. 01621921 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR.

 o sfzp mzp

 www.sfzp.cz                       www.mzp.cz

 Obec Postřekov pořídila elektromobil kategorie N1 (do 3,5 t), který bude využíván převážně k převozu obědů ze základní školy do mateřské školy a k rozvozu obědů ze školní jídelny po obci. Přínosem, který vznikne po realizaci projektu, bude snížení negativního vlivu dopravy na zdraví obyvatel a životní prostředí, tj. zejména snížení emisí z dopravy a snížení hlukové zátěže, a to prostřednictvím využívání vozidla s alternativním pohonem namísto pořízení klasického automobilu na spalovací motor.

 

Název projektu: POSTŘEKOVSKÁ POUŤ 2019

26.7. – 28.7.2019

Ev. č. smlouvy: Cíl EÚS/DF/SU/07/25

Dne 28. května 2019 bylo schváleno financování projektu ,,Postřekovská pouť 2019“ Projekt je financován z Dispozičního fondu Programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014 - 2020.

Postřekovská pouť je jednou z nejvýznámějších kuturních a společenských akcí obce Postřekov a jejího okolí pořádanou po dobu několika dní jednou do roka. Akce probíhá od 26.7.2019 do 28.7.2019. Cílem a obsahem projektu je oslavit tuto několikaletou tradici a umožnit široké veřejnosti nahlédnout na místní kulturu, prastaré zvyklosti a zpestřit veřejný a společenský život. Cílem projektu je dále prohloubení spolupráce s bavorským partnerem na společných setkání, seznámení ho s místními tradicemi a navázání dalších aktivit. Projekt reaguje především na mládež a hudební programy.

 

Bannery

 

Pořízení dopravního automobilu pro JSDHO Postřekov

(CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000 734)

je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt řeší posílení vybavení základních složek IZS technikou a věcnými prostředky k zajištění připravenosti IZS s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům a to pořízení specializované hasičské techniky.

EU MMR banner

Slavnostní předání nového vozidla proběhlo 20.10.2018.