Velikost písma:

 

OZV č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

Oznámení o nároku na osvobození poplatku za KO

 

Kácení dřevin rostoucích mimo les

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

 

OZV č. 4/2019 - o místním polatku za užívání veřejného prostranství

Ohlášení zvláštního užívání veřejného prostranství

 

Hodinový údržbář - senior program 

Hodinový údržbář - senior program - popis a podmínky

Žádost senior program

 

Zásady pro poskytování bezúročných zápůjček na financování výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové nízkoemisní zdroje

Zásady pro poskytování bezúročných zápůjček na výměnu kotlů

Žádost o bezúročnou zápůjčku na výměnu kotle