Velikost písma:

 

 

Znak

 

 

V zeleném štítě s modrou zvlněnou vodou v patě stojí svisle stříbrný nahý meč rukojetí nahoru obrácený a pod ním zkříženy dva zlaté čakany hlavicemi vzhůru.

 

Prapor

 

 

Na dolním okraji zeleného listu modrý pruh široký jednu čtvrtinu šířky listu se sedmi špičatými vrcholy a šesti oblými prohlubněmi. Přes oba pruhy na středu listu položen svisle bílý nahý meč rukojetí nahoru obrácený a pod ním zkříženy dva žluté čakany hlavicemi vzhůru.

 

Popis hlavních částí

 

 

- Meč je atributem sv.Jakuba – patronem kaple v Postřekově.

- Dva čakany – zbraně Chodů – připomínají dvě části obce: Postřekov a Mlýnec.

- Barevná kombinace znaku – zelená a modrá – je v případě modré odkazem na přírodní rezervaci Postřekovské rybníky, zelená pak připomíná chráněnou krajinnou oblast Český les, v jehož bezprostřední blízkosti obec leží.

- Voda v patě štítu či vlnitý okraj pruhu na listu praporu opět symbolizují Postřekovské rybníky.