Velikost písma:

Název projektu: POSTŘEKOV - ZMĚNA UŽÍVÁNÍ ČÁSTI OBJEKTU PRODEJNY NA TŘI SOCIÁLNÍ BYTOVÉ JEDNOTKY je spolufinancován Evropskou unií.

Reg. č.: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_104/0009075
Celková výše podpory: 5 212 545,39 Kč

Cílem projektu je zřízení třech sociálních bytů pro jedenáct osob v bytové nouzi. Díky tomu bude poskytnuto bydlení v přijatelných nákladech na nájemné osobám, které aktuálně nemají vlastní bydlení a ani si jej dlouhodobě nemohou dovolit. Objekt s č.p. 179 v obci Postřekov určený pro sociální bydlení je umístěn v samém jádru obce. Součástí objektu je prodejna smíšeného zboží a v řeznictví v prvním podlaží, sociální byty budou umístěny ve druhém podlaží. Výsledkem projektu je zřízení třech sociálních bytů. V důsledku projektu je očekávána změna v možnosti poskytování sociálního bydlení a zlepšení situace osob v bytové nouzi.

EU MMR banner

Nabídka pronájmu volných sociálních bytů v obci Postřekov

 Obec Postřekov vybudovala 3 sociální byty, které budou dostupné od 1.8.2021.

 Byty jsou určeny lidem v bytové nouzi, kteří nemají přístup k bydlení – především mladým lidem opouštějícím institucionální výchovu, ukončujícím náhradní rodinnou péči, matkám nebo otcům s dětmi, kteří se ocitli v obtížné životní situaci spojené s bydlením apod. Tito lidé zároveň nepřekročí hranici stanoveného příjmu a nemají jinou nájemní smlouvu či nevlastní jiný objekt vhodný k bydlení.

Jedná se o 3 byty v objektu č.p. 179 umístěné ve 2.NP na prodejnou potravin a řeznictví. Nájemné činní 64,70 Kč/m2 a je určeno dle plochy bytu. Všechny byty mají základní vybavení bez nábytku. Jsou vybaveny umyvadlem, sprchou, WC, kuchyňskou linkou, varnou deskou s digestoří, troubou, myčkou a mikrovlnnou troubou.

Byt č. 1: 3+kk o výměře 83,45 m2, nájemné celkem 5 399,-Kč, umístění – východní část

Byt č. 2: 2+kk o výměře 67,62 m2 , nájemné celkem 4 375,-Kč, umístění – prostřední byt

Byt č. 3: 3+kk o výměře 85,18 m2, nájemné celkem 5 511,-Kč, umístění – západní část

Nájemní smlouvy jsou vždy uzavírány na dobu určitou, minimálně na 1 kalendářní rok a nejdéle na 2 roky s možností jejího opakovaného prodloužení podle konkrétní situace nájemce. Po uplynutí doby nájemní smlouvy na byt v uvedeném objektu nevzniká nájemci žádný nárok na uzavření jiné nájemní smlouvy na byt v majetku obce.

Nepříznivá sociální situace žadatele bude posuzována komisí pro hodnocení žádostí a vybíráni budou žadatelé, jejichž sociální situace je nejzávažnější.

Bližší informace a formulář žádosti (včetně povinných příloh) Vám poskytne Miroslava Franková, administrativní pracovnice obce Postřekov v úředních hodinách obecního úřadu.

Kontakt:

  • 379796219
  • mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Žádosti jsou přijímány od 14.6.2021 do 5.7.2021 24:00 hod. - termín prodloužen do 16.7.2021

Nabídka volných sociálních bytů + fotografie - prodloužení termínu pro příjem žádostí

Nabídka volných sociálních bytů + fotografie 

Žádost o pronájem

Příloha č. 1 Prohlášení o příjmech a vlastnictví 

Příloha č. 2 Prohlášení o souladu s cílovou skupinou

Příloha č. 3 Příjmový dotazník

 

Specifická pravidla pro výzvu č. 80 - Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality II.

Limit nájemného v podporovaných a sociálních bytech

 

 

Byty byly vybudovány z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu, výzvy č. 80 Sociální bydlení II. a vztahují se na ně, vedle obecných podmínek, i podmínky stanované poskytovatelem uvedené dotace (vymezení cílové skupiny osob, kterým může být byt pronajat, výše příjmů apod.).

V roce 2020 byla zahájena přestavba části prodejny č.p. 179 (nad prodejnou COOP) na 3 sociální byty. Tato přestavba byla připravována již od roku 2017 předchozím vedením obce a je spolufinancována z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu, výzvy č. 80 Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality II.

Stavební práce byly dokončeny k 31.3.2021 a dne 29.4.2021 proběhla závěrečná kontrolní prohlídka k vydání kolaudačního souhlasu, následně byly byty dovybaveny kuchyňskými linkami a spotřebiči.

Přestavbou vznikly 3 byty - dva byty 3+kk s užitnou plochou každého bytu cca 85 m2 a jeden byt 2+kk s užitnou plochou 67 m2. Všechny byty budou vybaveny kuchyňskou linkou, varnou deskou s digestoří a troubou, myčkou, mikrovlnnou troubou, WC, umyvadlem a sprchou.

Jedná se o sociální byty na které se vztahují, vedle obecných podmínek, i podmínky stanované poskytovatelem uvedené dotace (vymezení cílové skupiny osob, kterým může být byt pronajat apod.). Byty jsou určeny lidem v bytové nouzi, kteří nemají přístup k bydlení – především mladým lidem opouštějícím institucionální výchovu, ukončujícím náhradní rodinnou péči, matkám nebo otcům s dětmi, kteří se ocitli v obtížné životní situaci spojené s bydlením. Tito lidé zároveň nepřekročí hranici stanoveného příjmu a nemají jinou nájemní smlouvu či nevlastní jiný objekt vhodný k bydlení. Maximální nájemné pak stanovuje Ministerstvo pro místní rozvoj v dokumentu „Limit nájemného v podporovaných a sociálních bytech“, které v současné době činí 64,70Kč/m2 a nájemní smlouvy mohou být vždy uzavírány na dobu určitou, minimálně na 1 rok a nejdéle na 2 roky.