Velikost písma:

Název projektu: POSTŘEKOV - ZMĚNA UŽÍVÁNÍ ČÁSTI OBJEKTU PRODEJNY NA TŘI SOCIÁLNÍ BYTOVÉ JEDNOTKY je spolufinancován Evropskou unií.

Reg. č.: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_104/0009075
Celková výše podpory: 5 212 545,39 Kč

Cílem projektu je zřízení třech sociálních bytů pro jedenáct osob v bytové nouzi. Díky tomu bude poskytnuto bydlení v přijatelných nákladech na nájemné osobám, které aktuálně nemají vlastní bydlení a ani si jej dlouhodobě nemohou dovolit. Objekt s č.p. 179 v obci Postřekov určený pro sociální bydlení je umístěn v samém jádru obce. Součástí objektu je prodejna smíšeného zboží a v řeznictví v prvním podlaží, sociální byty budou umístěny ve druhém podlaží. Výsledkem projektu je zřízení třech sociálních bytů. V důsledku projektu je očekávána změna v možnosti poskytování sociálního bydlení a zlepšení situace osob v bytové nouzi.

EU MMR banner

V loňském roce byla zahájena přestavba části prodejny č.p. 179 (nad prodejnou COOP) na 3 sociální byty. Tato přestavba byla připravována již od roku 2017 předchozím vedením obce a je spolufinancována z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu, výzvy č. 80 Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality II.

Stavební práce byly dokončeny k 31.3.2021 a dne 29.4.2021 proběhne závěrečná kontrolní prohlídka k vydání kolaudačního souhlasu, následovat pak bude dovybavení kuchyňských linek a kuchyňských spotřebičů s předpokládaným termínem do 31.5.2021.

Přestavbou vznikly 3 byty - dva byty 3+kk s užitnou plochou každého bytu cca 85 m2 a jeden byt 2+kk s užitnou plochou 67 m2. Všechny byty budou vybaveny kuchyňskou linkou, varnou deskou s digestoří a troubou, myčkou, mikrovlnnou troubou, WC, umyvadlem a sprchou.

Jedná se o sociální byty na které se vztahují, vedle obecných podmínek, i podmínky stanované poskytovatelem uvedené dotace (vymezení cílové skupiny osob, kterým může být byt pronajat apod.). Byty jsou určeny lidem v bytové nouzi, kteří nemají přístup k bydlení – především mladým lidem opouštějícím institucionální výchovu, ukončujícím náhradní rodinnou péči, matkám nebo otcům s dětmi, kteří se ocitli v obtížné životní situaci spojené s bydlením. Tito lidé zároveň nepřekročí hranici stanoveného příjmu a nemají jinou nájemní smlouvu či nevlastní jiný objekt vhodný k bydlení. Maximální nájemné pak stanovuje Ministerstvo pro místní rozvoj v dokumentu „Limit nájemného v podporovaných a sociálních bytech“, které v současné době činí 64,70Kč/m2 a nájemní smlouvy mohou být vždy uzavírány na dobu určitou, minimálně na 1 rok a nejdéle na 2 roky. 

Informace o přijímání žádostí o pronájem sociálních bytů bude zveřejněna v měsíci květnu po schválení obecných podmínek a výši nájemného zastupitelstvem.

Specifická pravidla pro výzvu č. 80 - Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality II.

Limit nájemného v podporovaných a sociálních bytech