Zvětšit prohlídku...

ČEZ 2

Výstřižek

TJ SPARTAK KLENČÍ POD ČERCHOVEM

ZVE NA POUŤOVOU ZÁBAVU V SOBOTU

13.11.2021 OD 21.00H V SÁLE HOTELU

U NÁDRAŽÍ. 

HUDBA: EXTRA BAND REVIVAL,

JAKO HOST RADEK ZÍKA.

Byl nalezen klíč od automobilu Toyota Hybrid, místo nálezu ( silnice směr klenčí pod Čerchovem). Klíč si může majitel vyzvednout na OÚ Postřekov.

 

kolo

tuhá paliva

Knihovna je od ZÁŘÍ opět  otevřena úterý a pátek 15,00 - 18,00 hod.

„Městský úřad Domažlice, odbor životního prostředí, upozorňuje jednotlivé vlastníky lesních majetků na nutnost zvýšené kontroly zejména starších lesních porostů z důvodů možného napadení kůrovci. V případě zjištění napadení kůrovci či chřadnutí lesních porostů na lesních pozemcích doporučujeme kontaktovat svého odborného lesního hospodáře pro odbornou pomoc a následně provést včasné zpracování a zejména asanaci napadené dřevní hmoty. O poskytnutí odborné pomoci či informací je možné požádat i na Městském úřadě Domažlice, odboru životního prostředí, u Ing. Záhrobského, tel. 379 719 266.“

Sebekurz

Dne 4.8.2021 proběhlo veřejné projednání návrhu územního plánu obce Postřekov.

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání  tj. do 11.8.2021 mohou uplatnnit vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti námitky, dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán stanoviska a každý své připomínky.  

Návrh územního plánu (vč. textových částí) je dostupný na:

https://www.domazlice.eu/mestsky-urad/uzemni-planovani/uzemni-plany/postrekov-/

Oznámení o zahájení řízení o územním plánu

Hlavní výkres

Koordinačná výkres 

Rychlý kontakt...

Obecní úřad Postřekov

Postřekov 270

345 35 Postřekov

tel.: 379 796 219

e-mail: urad@obecpostrekov.cz

Úřední hodiny:

Po  07:00 - 12:00, 13:00 - 16:00

Út  09:00 - 11:00

St  07:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

Čt  13:00 - 15:00

Pá         ---

Kalendář akcí

 

EU logo

 

MMR logo

 

MMR logo