Úřední deska

úřední oznámení OU

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
19.02.2021 - Rozhodnutí ve věci vydání povolení stavby vodního díla
Petr Anderle
25.01.2021 - Změna úředních hodin na OÚ
Miroslava Franková
22.10.2020 - Zrušení Zastupitelstva obce Postřekov
Miroslava Franková
01.10.2020 - Nařízení KHS Plzeňského kraje č. 6/2020
Petr Anderle
22.04.2020 - KOmplexní pozemková úprava
POSTR-216-2020 Miroslava Franková
04.03.2019 31.12.2023 Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí
269/2019 Miroslava Franková
13.02.2017 31.12.2023 ÚZSVM - agenda nemovitostí (neznámý vlastník)
POSTR-113-2017 Nikola Lukášová

pozvánky na ZO

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
09.04.2021 17.04.2021 Pozvánka na zasedání ZO 16.4.2021
Petr Anderle

veřejné vyhlášky

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
15.02.2021 - OZV č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu
Petr Anderle
01.12.2020 - Oznámení veřejnou vyhláškou - návrh opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
POSTR-851-2020 Miroslava Franková
03.08.2020 - Veřejná vyhláška opatření obecné povajy
Postr-517-2020 Miroslava Franková
30.06.2020 - Rozhodnutí o prominutí místního poplatku za užívání veřejného prostranství
Petr Anderle
04.05.2020 - Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy
POSTR-233/2020 Miroslava Franková
29.04.2020 - Veřejná vyhláška
Miroslava Franková
06.04.2020 02.01.2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství
POSTR-195-2020 Miroslava Franková
23.12.2019 - OZV č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Petr Anderle
23.12.2019 - OZV č. 3/2019 o místním poplatku ze psů
Petr Anderle
23.12.2019 - OZV č. 4/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Petr Anderle
23.12.2019 - OZV č. 6/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Postřekov
Petr Anderle