Úřední deska

jiná oznámení OÚ

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
25.05.2020 - Černý den pro obce a kraje
Miroslava Franková
15.05.2020 - DSO Svazek Domažlicko
Miroslava Franková
15.01.2020 31.12.2021 Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí
POSTR-42/2020Fr. Miroslava Franková
15.07.2019 - Povinně zveřejňované informace - GDPR
POSTR-608-2019 Miroslava Franková
11.02.2019 - Plán rozvoje sportu 2019 - 2025
Petr Anderle
30.11.-0001 - Strategický rozvojový dokument obce

úřední oznámení OU

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
22.04.2020 - KOmplexní pozemková úprava
POSTR-216-2020 Miroslava Franková
04.03.2019 31.12.2023 Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí
269/2019 Miroslava Franková
13.02.2017 31.12.2023 ÚZSVM - agenda nemovitostí (neznámý vlastník)
POSTR-113-2017 Nikola Lukášová

veřejné vyhlášky

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
16.09.2020 - Oznámení veřejnou vyhláškou - stanovení přechodných úprav provozu na pozemních komunikacích
POSTR-633-2020 Miroslava Franková
03.08.2020 - Veřejná vyhláška opatření obecné povajy
Postr-517-2020 Miroslava Franková
30.06.2020 - Rozhodnutí o prominutí místního poplatku za užívání veřejného prostranství
Petr Anderle
04.05.2020 - Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy
POSTR-233/2020 Miroslava Franková
29.04.2020 - Veřejná vyhláška
Miroslava Franková
06.04.2020 02.01.2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství
POSTR-195-2020 Miroslava Franková
23.12.2019 - OZV č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Petr Anderle
23.12.2019 - OZV č. 3/2019 o místním poplatku ze psů
Petr Anderle
23.12.2019 - OZV č. 4/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Petr Anderle
23.12.2019 - OZV č. 5/2019 o místním poplatku z pobytu
Petr Anderle
23.12.2019 - OZV č. 6/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Postřekov
Petr Anderle