Úřední deska

záměry obce

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
04.09.2017 20.09.2017 Záměr na prodej pozemku parc.č. st. 435/1 a 359/2
30.06.2017 18.07.2017 Záměr prodat
POSTR-461/2017
29.05.2017 14.06.2017 Záměr prodat
378/2017 Nikola Lukášová
29.05.2017 14.06.2017 Záměr prodat
379/2017 Nikola Lukášová
31.05.2016 15.06.2016 Záměr na prodej pozemku
169/2016
23.05.2016 14.06.2016 Záměr na pronájem prostor určených k podnikání
161/2016
23.05.2016 14.06.2016 Záměr na prodej pozemku
160/2016
23.05.2016 14.06.2016 Záměr na prodej pozemku
159/2016
02.05.2016 17.05.2016 Záměr na prodej pozemku
137/2016
02.05.2016 17.05.2016 Záměr na pronájem pozemku
136/2016
30.11.-0001 02.03.2016 Záměry obce prodat pozemky v majetku obce

jiná oznámení OÚ

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
21.12.2020 06.01.2021 Výzva - Splašková kanalizace a vodovodní řady a pro obytnou zónu Pod tratí
POSTR-917 - 2020 Miroslava Franková
09.10.2020 26.10.2020 Usnesení vlády o přijetí krizových opatření ze dne 8.10.2020
Petr Anderle
01.07.2020 17.07.2020 Zápis z projednání vyúčtování provozování ČOV Postřekov za rok 2019
POSTR-423-2020 Miroslava Franková
01.07.2020 17.07.2020 ápis z projednání vyúčtování provozování vodovodu a kanalizace Postřekov za rok 2019
POSTR-424-2020 Miroslava Franková
25.05.2020 28.10.2020 Černý den pro obce a kraje
Miroslava Franková
21.05.2020 06.06.2020 návrh závěrečného účtu, Zpráva o výsledku hospodaření a výkazy DSO Lazce za rok 2019
POSTR-284-2020 Miroslava Franková
02.04.2020 01.05.2020 VZMR - Rekonstrukce stropního podhledu v tělocvičně
Petr Anderle
16.03.2020 18.04.2020 Změna úředních hodin OÚ
Petr Anderle
12.03.2020 28.03.2020 Oznámení o zahájení řízení
POSTR-164-2020 Miroslava Franková