Velikost písma:

Pořízení dopravního automobilu pro JSDHO Postřekov

(CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000 734)

je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt řeší posílení vybavení základních složek IZS technikou a věcnými prostředky k zajištění připravenosti IZS s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům a to pořízení specializované hasičské techniky.

EU MMR banner

Slavnostní předání nového vozidla proběhlo 20.10.2018.