Velikost písma:

Název projektu: POSTŘEKOVSKÁ POUŤ 2019

26.7. – 28.7.2019

Ev. č. smlouvy: Cíl EÚS/DF/SU/07/25

Dne 28. května 2019 bylo schváleno financování projektu ,,Postřekovská pouť 2019“ Projekt je financován z Dispozičního fondu Programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014 - 2020.

Postřekovská pouť je jednou z nejvýznámějších kuturních a společenských akcí obce Postřekov a jejího okolí pořádanou po dobu několika dní jednou do roka. Akce probíhá od 26.7.2019 do 28.7.2019. K hlavním činnostem patří mše, hudební vystoupení, přátelská sportovní utkání a organizace kulturních pořadů. Jedná se o místo s dlouholetou tradicí, kde se sjíždějí návštěvníci z širokého okolí, dokonce z celé České republiky a sousedního Německa. Cílem a obsahem projektu je oslavit tuto několikaletou tradici a umožnit široké veřejnosti nahlédnout na místní kulturu, prastaré zvyklosti a zpestřit veřejný a společenský život. Cílem projektu je dále prohloubení spolupráce s bavorským partnerem na společných setkání, seznámení ho s místními tradicemi a navázání dalších aktivit. Projekt reaguje především na mládež a hudební programy.

 

 Bannery 

Pořízení dopravního automobilu pro JSDHO Postřekov

(CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000 734)

je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt řeší posílení vybavení základních složek IZS technikou a věcnými prostředky k zajištění připravenosti IZS s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům a to pořízení specializované hasičské techniky.

EU MMR banner

Slavnostní předání nového vozidla proběhlo 20.10.2018.