Velikost písma:

!!! OZNÁMENÍ !!!

ZÁKAZ NAPOUŠTĚNÍ BAZÉNŮ, ZALÉVÁNÍ ZAHRAD A MYTÍ AUT PITNOU VODOU Z OBECNÍHO VODOVODU

Obec Postřekov vydává z důvodu nízkého stavu vody ve vodojemu zákaz napouštění bazénů, zalévání zahrad a mytí aut pitnou vodou z obecního vodovodního řadu. Z důvodu přetrvávajícího sucha a nedostatku srážek může být ohrožena dodávka pitné vody v obci. Žádáme proto občany o dodržování a respektování tohoto omezení.

Zákaz je vydán s okamžitou platnosti až do odvolání.