Úřední deska

úřední oznámení OU

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
27.05.2020 12.06.2020 Oznámení o zahájení stavebního řízení MK u školky
POSTR-298/2020 Miroslava Franková
21.05.2020 06.06.2020 návrh závěrečného účtu, Zpráva o výsledku hospodaření a výkazy DSO Lazce za rok 2019
POSTR-284-2020 Miroslava Franková
22.04.2020 - KOmplexní pozemková úprava
POSTR-216-2020 Miroslava Franková
04.03.2019 31.12.2023 Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí
269/2019 Miroslava Franková
13.02.2017 31.12.2023 ÚZSVM - agenda nemovitostí (neznámý vlastník)
POSTR-113-2017 Nikola Lukášová

veřejné vyhlášky

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
04.05.2020 - Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy
POSTR-233/2020 Miroslava Franková
29.04.2020 - Veřejná vyhláška
Miroslava Franková
06.04.2020 02.01.2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství
POSTR-195-2020 Miroslava Franková
23.12.2019 - OZV č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Petr Anderle
23.12.2019 - OZV č. 3/2019 o místním poplatku ze psů
Petr Anderle
23.12.2019 - OZV č. 4/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Petr Anderle
23.12.2019 - OZV č. 5/2019 o místním poplatku z pobytu
Petr Anderle
23.12.2019 - OZV č. 6/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Postřekov
Petr Anderle