Vláda přistoupila k další úpravě vyhrazené doby pro nákupy seniorů a držitelů průkazů ZTP/P starších 50 let a jejich nezbytného doprovodu. Od středy 25. března se zákaz vstupu jiných osob do prodejen posouvá na dobu od 8.00 do 10.00 hodin, přičemž nově bude platit jen pro maloobchodní prodejny potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží s prodejní plochou větší než 500 m2. Tento zákaz vstupu jiných osob se tedy netýká prodejen v obci Postřekov. 

Co s použitými rouškami?

Domácnosti v karanténě (nebo domácnosti s potvrzeným onemocněním COVID-19) by měly svůj veškerý odpad (včetně použitých roušek a kapesníků) ukládat do pytlů a zavázané pytle odkládat výhradně do směsného komunálního odpadu.

Pro domácnosti, které nejsou v karanténě nebo nejsou přímo infekční se nic, ani v třídění odpadů, nemění.

Zdroj: MŽP - https://www.mzp.cz/cz/news_20201903-Doporuceni-pro-nakladani-pouzitymi-osobnimi-ochrannymi-pomuckami

Pošta bude otevřena  v pondělí v hodinách  8,00 -12,00 hod. a  13,00-16,00 hod. na dobu neurčitou z důvodu současné situace. Ostatní dny jsou beze změny.

Vážení spoluobčané,

Obec a Obecní úřad Postřekov nabízí v době trvání karantény pomoc seniorům při zajištění nákupu, dovoz obědů, vyzvednutí léků, telefonickou pomoc, jak se chovat po dobu vyhlášení karantény a omezení volného pohybu osob.

Budeme se snažit Vám pomoci zvládnout tuto nelehkou situaci.

Neváhejte a obracejte se na náš obecní úřad na těchto tel. číslech:

pevná linka kancelář OÚ: 379 796 219   

mobil starosta: 724 182 364  

e-mail: viz. rychlé kontakty

Způsob poskytování nabízených služeb:

 • Objednávku bude možno provést telefonicky (pevná linka OÚ),
 • obec zajistí pořízení věcí dle seznamu z rozpočtu obce,
 • následně bude zboží doručeno ke vchodu bydliště, osoba doručující zboží kontaktuje příjemce buď zazvoněním nebo telefonicky, k zásilce bude doložena kopie účtenky,
 • dle dohovoru obec následně přeúčtuje souhrnně náklady za zboží, které vám bylo dodáno. Způsob úhrady a období bude dohodnuto při první objednávce.

OD 18.3.2020 je školní jídelna v Postřekově uzavřena z důvodu nemoci.

Výběr místních poplatků v hotovosti je z důvodu současné situace zrušen do odvolání. 

!!! POPLATEK ZA "POPELNÉ" A PSA JE MOŽNÉ UHRADIT BEZHOTOVOSTNĚ, AVŠAK KAŽDÝ ZVLÁŠŤ!!!

1) bezhotovostním převodem na účet obce č. 761906309/0100

Při placení poplatku tímto způsobem je nutné uvést variabilní symbol, který získáte následujícím způsobem:

 2020 + kód části obce (01 pro Postřekov, 02 pro Mlýnec) + č.p. nemovitosti, za kterou je poplatek hrazen. Do zprávy pro příjemce uveďte, za co je poplatek hrazen. Pokud platbu provádíte jedním příkazem za více osob, je následně vhodné oznámit správci poplatku (nejpozději do 15 dnů ode dne odeslání platby) údaje potřebné ke správné identifikaci platby. Jedná se zejména o číslo účtu, ze kterého je platba hrazena, variabilní symbol, specifický symbol, částka, datum úhrady a dále jméno, příjmení a data narození všech osob, za které byl poplatek tímto způsobem uhrazen. Správce poplatku rozúčtuje tuto platbu samostatně na každého poplatníka. Tyto informace je možno zaslat e-mailem na adresu obecního úřadu viz. kontakty.

2) Poštovní poukázkou

Při placení poplatku tímto způsobem je nutné použít poštovní poukázku „A“ Vyplňují se stejné informace a platí stejná pravidla, jako pro platbu převodem

Rekapitulace poplatků na rok 2020:

 • místní poplatek za „popelné“: 550 Kč/osobu/rok (občan mladší 70 let)
 • místní poplatek za „popelné“: 400 Kč/osobu/rok (občan starší 70 let)
 • místní poplatek za „popelné“: 550 Kč/rekreační objekt/rok
 • poplatek za 1. psa: 150 Kč/psa/rok
 • poplatek za 2. a každého dalšího psa: 200 Kč/psa/rok
 • majitel psa nad 65 let poplatek za 1.psa: 100Kč/psa/rok dalšího psa: 200 Kč/psa/rok

  Příklady:

 • převodní příkaz na účet 761906309/0100, částka 2 200 Kč, variabilní symbol 202002043, text zprávy: popelné 4 osoby, Mlýnec č.p. 43
 • převodní příkaz na účet 761906309/0100, částka 800 Kč, variabilní symbol 202001270, text zprávy: popelné 2 osoby nad 70 let, Postřekov č.p. 270
 • převodní příkaz na účet 761906309/0100, částka 150 Kč, variabilní symbol 202002043, text zprávy: poplatek 1 pes, Mlýnec č.p. 43

Dle usnesení vlády doporučujeme lidem nad 70 let doporučujeme nevycházet z domu. V případě potřeby, obec zajistí zvládání základních potřeb, včetně nákupu potravin a léků. Požadavky na tyto služby volejte od 8,00 hod. – 11,00 hod. na tel. 379796219.

Poskytujeme pro seniory roušky zdarma. Roušky si je možné objednat na tel. 379796219 v hodinách od 7,00 - 12,0hod 

Z důvodu současné situace je Mateřská školka do odvolání UZAVŘENA !!!

Změna úředních hodin OÚ Postřekov od 16.3.2020

Pondělí 8,00 hod. - 11,00 hod.

Středa 14,00 hod. - 17,00 hod.

Přerušen výběr místních poplatků, vyřizují se pouze neodkladné záležitosti. Veškeré žádosti či oznámení zasílejte prosím na e-mail uvedený v rýchlých kontaktech. 

Rychlý kontakt...

Obecní úřad Postřekov

Postřekov 270

345 35 Postřekov

tel.: 379 796 219

e-mail: urad@obecpostrekov.cz

Úřední hodiny:

Po  07:00 - 12:00, 13:00 - 16:00

Út  09:00 - 11:00

St  07:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

Čt  13:00 - 15:00

Pá         ---

 

EU logo

 

MMR logo

 

MMR logo