V úterý 21.5.2019 od 18,00 hod. proběhne očkování psů (Mudr. Tauer) u prodejny Coop

VEŘEJNÁ SOUTĚŽ

O GRAFICKÝ NÁVRH POHLEDNICE OBCE

Obec Postřekov skrze Kulturní výbor Zastupitelstva obce Postřekov vyhlašuje veřejnou otevřenou jednokolovou soutěž na vytvoření grafického návrhu nové pohlednice obce.

Veřejná soutěž je vyhlášena zveřejněním této výzvy na internetových stránkách obce www.obecpostrekov.cz a na úřední desce obce.

Předmět soutěže: Vytvoření grafického návrhu (ne fotografie) přední strany pohlednice obce Postřekov.

Účastníci soutěže: Široká veřejnost (fyzické osoby) ve věku od 15 let (studenti od 15 do 18 let s podmínkou uvedení zákonného zástupce a s jeho podpisem nebo v zastoupení školou či jinou organizací). Účastnit soutěže se nesmí osoby, které se bezprostředně účastnily na vypracování soutěžních podmínek a členů poroty.

Podmínky soutěže:

 1. Obsah návrhu:
 1. Odevzdání návrhu:
  • V zalepené neprůhledné obálce označené nápisem „Soutěž o grafický návrh pohlednice, NEOTEVÍRAT“
  • Doručení (osobně, či v listinné podobě) na adresu:

Obec Postřekov

Postřekov 270

345 35 Postřekov

 1. Každý účastník může podat jen jeden soutěžní návrh.
 2. Ke každému návrhu soutěžící musí připojit krátkou písemnou informaci o tom, co chtěl svou prací vyjádřit.

Východiska pro návrh:

 • Ideový návrh: Návrh by měl co nejvíce reprezentovat obec Postřekov široké veřejnosti a turistům. Měl by na něm být zachycen nějaký tradiční motiv obce, který obec jednoznačně identifikuje. Počet motivů není omezen.
 • Grafická úprava: libovolná (kresba, malba, …). Krom fotografie.
 • Barevnost: barevná nebo černobílá.

Základní termíny soutěže:

 • Veřejné vyhlášení soutěže: 9. 5. 2019
 • Lhůta pro odevzdání návrhů: 28. 6. 2019 do 12:00
 • Hodnocení návrhů: 29. 6. – 3. 7. 2019
 • Oznámení o vyhlášení výsledků soutěže: nejpozději do 10. 7. 2019
 • Předání odměny: 27. 7. 2019

Hodnocení:

 • Soutěží návrhy posoudí a vyhodnotí hodnotící komise složená z členů Kulturního výboru Zastupitelstva obce Postřekov, starosty obce a jednoho přizvaného účastníka.
 • Posuzovány budou pouze návrhy splňující požadavky v zadání.
 • Ohodnoceny budou ty návrhy, které se umístí na prvních 3 místech:
  • 1. místo: 3.000,-Kč,
  • 2. a 3. místo: věcná odměna.

Všeobecné podmínky:

 • Grafické návrhy zaslané do soutěže se autorům nevrací a účastníci dávají svou účastí souhlas s ponecháním a archivací poskytnutých grafických návrhů u zadavatele a s následnou prezentací návrhů ve vestibulu obecního úřadu Postřekov či propagačních materiálech obce, nebo s jinou formou využití návrhů.
 • Účastníci soutěže nemají právo na úhradu žádných nákladů spojených s jejich účastí, a to ani v případě zrušení soutěže. Veškeré náklady, které vznikly soutěžícím v souvislosti s účastí v soutěži, nese tento soutěžící.
 • Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevyhlásit žádnou z prací za vítěznou. Proti rozhodnutí vyhlašovatele není možnost se odvolat. 

V autobuse byla nalezena modrá peněženka s logem, možné si ji vyzvednout na obecním úřadě.

Výstřižek

Jak se žije seniorům na Postřekovsku?

 

Senioři na Postřekovsku mají možnost vyjádřit, jak se jim v regionu žije, jaké služby jim chybí či do jakých aktivit by se rádi zapojili. Zmapovat život seniorů na Postřekovsku si dala za cíl organizace Centrum pro komunitní práci západní Čechy ve spolupráci s obcí Postřekov. Akce je součástí projektu zaměřeného na  rozvoj sociálních služeb na Domažlicku, který je realizován od ledna 2018 do prosince 2019 a finančně podpořen z Evropského sociálního fondu. Více informací lze nalézt na webových stránkách města Domažlice (www.domazlice.eu).

Senioři v Postřekově a okolních obcích mohou přijít na společné setkání a popovídat si o tom, jak se jim v regionu žije, zda se potýkají s nějakými problémy, se kterými si neví rady, zda postrádají nějaké služby, či volnočasové a zájmové aktivity, do kterých by se rádi zapojili. Setkání se uskuteční v těchto termínech: čtvrtek 25. 4. 2019 od 15.00 hod., úterý 14. 5. 2019 od 14.00 hod. a čtvrtek 23. 5. 2019 od 15.00 hod. v prostorách obecního úřadu v Postřekově. Informace získané ze setkání budou anonymně zpracovány a předány zástupcům obcí k možnému zkvalitnění služeb a prostředí pro seniory.

V případě, že je Vám více než 65 let a měli byste zájem se do mapování situace seniorů zapojit, neváhejte kontaktovat Mgr. Ondřeje Raffela z Centra pro komunitní práci západní Čechy na telefonu 775 764 418 či e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., který Vám také rád předá bližší informace o pořádných setkáních.

 

Výběr místních poplatků

Od 1.3.2019 se začínají vybírat místní poplatky za provoz systému, shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů („popelné“) a za psy.

!!! POPLATEK ZA "POPELNÉ" A PSA JE POTŘEBA UHRADIT ZVLÁŠŤ !!!

Oba poplatky je možno zaplatit jedním z následujících způsobů:

 • bezhotovostním převodem na účet obce č. 761906309/0100

Při placení poplatku tímto způsobem je nutné uvést variabilní symbol, který získáte následujícím způsobem: 2019 + kód části obce (01 pro Postřekov, 02 pro Mlýnec) + č.p. nemovitosti, za kterou je poplatek hrazen. Do zprávy pro příjemce uveďte, za co je poplatek hrazen. Pokud platbu provádíte jedním příkazem za více osob, je následně vhodné oznámit správci poplatku (nejpozději do 15 dnů ode dne odeslání platby) údaje potřebné ke správné identifikaci platby. Jedná se zejména o číslo účtu, ze kterého je platba hrazena, variabilní symbol, specifický symbol, částka, datum úhrady a dále jméno, příjmení a data narození všech osob, za které byl poplatek tímto způsobem uhrazen. Správce poplatku rozúčtuje tuto platbu samostatně na každého poplatníka. Tyto informace je možno zaslat e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • Poštovní poukázkou

Při placení poplatku tímto způsobem je nutné použít poštovní poukázku „A“ vyplněnou podle následujícího vzoru. Vyplňují se stejné informace a platí stejná pravidla, jako pro platbu převodem

 • hotově v kanceláři OÚ

Platbu je možno provést v úředních hodinách ( Po 7:00 – 12:00,13:00 – 16:00, Út 9:00-11:00, St 7:00 – 12:00, 13:00 – 17:00, Čt 13:00 – 15:00), příp. na základě předchozí telefonické dohody na tel. čísle 379 796 219.

Rekapitulace poplatků na rok 2019:

 • místní poplatek za „popelné“: 450,- Kč/osobu/rok (občan mladší 70 let)
 • místní poplatek za „popelné“: 350,- Kč/osobu/rok (občan starší 70 let)
 • místní poplatek za "popelné": 450,- Kč/rekreační objekt/rok
 • poplatek za 1. psa: 150,- Kč/psa/rok
 • poplatek za 2. a každého dalšího psa: 200,-Kč/psa/rok

!! POPLATEK JE SPLATNÝ NEJPOZDĚJI DO 31.5.2019 !!

Příklady:

1) převodní příkaz na účet 761906309/0100, částka 1.800,-Kč, variabilní symbol 201902043, text zprávy: popelné 4 osoby, Mlýnec č.p. 43

2) převodní příkaz na účet 761906309/0100, částka 700,-Kč, variabilní symbol 201901270, text zprávy: popelné 2 osoby  nad 70 let, Postřekov č.p. 270

3) převodní příkaz na účet 761906309/0100, částka 150,-Kč, variabilní symbol 201902043, text zprávy: poplatek 1 pes, Mlýnec č.p. 43

Výstřižek

              Svoz komunálního odpadu 2019
Leden 3.,10., 17., 24, 31. Červenec 11., 25.
Únor 7., 14.,21.,28. Srpen 8., 22.
Březen 7., 21. Září 5., 19.
Duben 4., 18. Říjen 3., 17., 31
Květen 2., 16., 30. Listopad 7., 14., 21., 28.
Červen 13., 27. Prosinec 5., 12., 19.

Rychlý kontakt...

Obecní úřad Postřekov

Postřekov 270

345 35 Postřekov

tel.: 379 796 219

e-mail: urad@obecpostrekov.cz

Úřední hodiny:

Po  07:00 - 12:00, 13:00 - 16:00

Út  09:00 - 11:00

St  07:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

Čt  13:00 - 15:00

Pá         ---

Kalendář akcí

23 kvě
Jak se žije seniorů na Postřekovsku
23.05.2019 15:00 - 16:00
25 kvě
Okrsková soutěž v požárním sportu
25.05.2019 13:00 - 16:00
29 kvě
Kolečkiáda
29.05.2019 16:00 - 18:00
1 čvn
Česko-chorvatský večer
01.06.2019 19:00 - 23:59

 

EU logo

 

MMR logo