Velikost písma:

Postřekov leží v pohraniční části okresu Domažlice v podhůří Českého lesa, v nadmořské výšce 470 metrů nad mořem. Je jednou z největších a nejlidnatějších chodských obcí. Název pochází zřejmě od postřehování – pozorování, které Chodové prováděli ze strážnic na Haltravě. Připomínán je od roku 1325 jako sídlo svobodných lidí podléhajících přímo králi prostřednictvím královského purkrabího z Domažlic. Jako strážcům zemských hranic byla Chodům českými králi přiznána četná privilegia včetně osvobození od robot. Po bělohorské porážce v roce 1621 ztrácí postupně Chodové svojí nezávislost a po selských bouřích koncem 17. století jsou donuceni vzdát se výsad a přísahat poddanství. Místem nejradikálnějšího odporu Chodů v boji za nezávislost je právě Postřekov. Na přelomu 17. a 18. století přecházejí Chodové z poddanství Lamingeů pod Stadiony, kde setrvávají až do začátku 20. století. Postřekov je charakteristický svou podhorskou polohou a neúrodnou půdou, která nemohla být dostatečných zdrojem obživy obyvatelstva. V Postřekově proto za Lamingena vznikla papírna, později proměněná na brusírnu skla. Postupně vzkvétá podomní krajkářství a začíná manufakturní tkalcovství. V těsné blízkostí Postřekova leží ves Mlýnec, která dnes již prakticky splynula s Postřekovem. Mlýnec je připomínán roku 1379 jako poddanská ves pivoňského kláštera a poběžovického panství. Od Postřekova odděluje mlýnecké chalupy jen Mlýnecký potok. Dnešní Postřekov má cca 1150 obyvatel. Obec je známá výrobou látek z přírodních materiálů a krajkářstvím. Na bohaté folklorní tradice navazuje Národopisný soubor Postřekov, který rozdává radost z písní a tance více než 80 let (byl založen v roce 1933). Okolní krajina spolu se zachovalým životním prostředím dává předpoklady k rozvoji turistického ruchu.

obec

Kalendář akcí

26 led
Hasičský bál - U Nádraží
26.01.2019 19:00 - 23:00
Velikost písma:
26 led
Hasičský bál - U nádraží
26.01.2019 19:00 - 23:30
Velikost písma:
2 úno
Kopečkářský bál - U Hadamů
02.02.2019 00:00 - 00:00
Velikost písma:
16 úno
Postřekovský bál - U Nádraží
16.02.2019 20:00 - 23:30
Velikost písma:
17 úno
Velikost písma:

 

EU logo

 

MMR logo